Ułatwienia dostępu

Moje zdrowie w Twoich rękach – studiuj pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Dostrzegasz w sobie potrzebę troszczenia się o innych? Chcesz opiekować się pacjentami w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia? Studiuj pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Pielęgniarka lub pielęgniarz to osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i legitymująca się fachowymi kwalifikacjami. Osoby piastujące ten zawód cieszą się dużym uznaniem i zaufaniem w społeczeństwie. Studenci pielęgniarstwa w PPUZ w Nowym Targu mają gwarancję wysokiej jakości kształcenia. Ponadto rozwijają kompetencje społeczne, które świadczą o posiadanych predyspozycjach do wykonywania zawodu. Zajęcia są prowadzone przez aktywnych zawodowo nauczycieli akademickich z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych, a także nauk społecznych i humanistycznych. Znaczną część programu studiów stanowią praktyki zawodowe realizowane w okolicznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego m.in. w szpitalach w Nowym Targu, Zakopanem czy Rabce-Zdroju, a także zajęcia praktyczne prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej Uczelni, w tym Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Ćwiczenia metodą symulacji Niskiej, Pośredniej i Wysokiej Wierności są odwzorowaniem szpitalnych oddziałów, m.in. chirurgii czy pediatrii, dzięki czemu studenci już na etapie zajęć prowadzonych w murach Uczelni oswajają się ze specjalistyczną aparaturą oraz zdobywają umiejętności oraz realne doświadczenia niezbędne w służbie zdrowia. Pomieszczenia tworzące MCSM zostały wyposażone w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny, m.in. trenażery, fantomy i wysokiej klasy symulatory.

Absolwent  studiów I stopnia, po ukończeniu 3-letnich studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który umożliwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (również możliwość prowadzenia żłobka) oraz w domach opieki społecznej.

Absolwent studiów II stopnia, po ukończeniu 2-letnich studiów, otrzymuje tytuł magistra  pielęgniarstwa i jest przygotowany do pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (także w ramach praktyki zawodowej), w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych). Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Zobacz film – kierunek pielęgniarstwo

Zobacz film – poznaj ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu

Rekrutacja krok po kroku – dowiedz się więcej