Ułatwienia dostępu

Młode Podhale wróciło z Kazimierza Dolnego z laurem zwycięstwa

W dniach 22-25 czerwca 2023 r. odbył się 57. Ogólnopolski Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Festiwal organizowany jest od 1966 roku, tym razem organizatorem  wydarzenia było Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Celem Festiwalu jest przegląd, ocena, dokumentacja i ochrona tradycyjnego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego zachowującego gwarę regionów etnicznych, grę na unikalnych instrumentach ludowych oraz popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie.

Na zaproszenie organizatorów w Festiwalu czynnie uczestniczył Uczelniany Zespół Góralski Młode Podhale, reprezentując jednocześnie Uczelnię oraz region. Najważniejszym punktem wydarzenia był występ na scenie głównej, który spotkał się z ciepłym przyjęciem przez licznie zgromadzoną widownię. Młode Podhale uczestniczyło również w Ogólnopolskim Seminarium Folklorystycznym pn. „Ludowa muzyka instrumentalna północno-wschodnich obszarów Polski – tradycja i współczesność”, w Korowodzie Festiwalowym i Uroczystym Otwarciu Festiwalu, w warsztatach tradycyjnych pieśni ludowych i tańców ludowych. Zespół zagrał i zaśpiewał podczas niedzielnej mszy świętej w intencji uczestników Festiwalu, po której odbyło się ogłoszenie wyników.

Tradycyjnie Zespół Młode Podhale wraca do domu z sukcesem – tym razem grupa śpiewacza reprezentowana przez Julię Łabuz, Paulinę Peciak, Wiktorię Starmach, Dorotę Trebunię, Katarzynę Urbańczyk i Joannę Żółtek zdobyła pierwsze miejsce w konkursie.

Społeczność akademicka serdecznie gratuluje udziału w Festiwalu i kolejnego zwycięstwa,  z kolei członkowie Zespołu składają podziękowania organizatorom za zaproszenie i miłe przyjęcie podczas wydarzenia, a Uczelni za aprobatę uczestnictwa i wsparcie, wyrażają również radość z możliwości reprezentowania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Relacje z wydarzenia:

Radio Lublin

TVP3 Lublin 

Zdjęcia: archiwum Zespołu, NIKiDW, CSK w Lublinie, Daniel Mróz