Ułatwienia dostępu

Mikołajkowa akcja krwiodawstwa

Mikołajkowa akcja krwiodawstwa

W dniach 5-6 grudnia br. w godzinach 8.00-13.00 w budynku Tatry (sala bankowa) Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu będzie się odbywała mikołajkowa akcja krwiodawstwa.

Do udziału w akcji zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników Uczelni, a także osoby spoza społeczności akademickiej, które chcą podzielić się bezcennym darem, jakim jest krew. Krwiodawcy po donacji otrzymają zaświadczenie obligujące do uzyskania dnia wolnego od nauki/pracy (w dniu oddania krwi).

Dlaczego warto oddać krew?

Krwi, potrzebują nie tylko ofiary wypadków czy pacjenci poddający się operacji, ale także osoby cierpiące na choroby przewlekłe, białaczkę i inne choroby krwi. Krew jest życiodajnym płynem ustrojowym, nie da się jej zastąpić niczym innym. Decyzja o oddaniu krwi jest szansą dla innej osoby na powrót do zdrowia lub ratunkiem dla życia.

Jak oddać krew?

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być zdrowy, wypoczęty oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku, a także po wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin.

Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL.

Jak wygląda pobieranie krwi?

Oddawanie krwi trwa ok. 20 minut. Po zarejestrowaniu się kandydat przechodzi obowiązkowe badania lekarskie, a także pobierana jest próbka krwi. Podczas pobierania właściwego oddaje się tzw. jednostkę krwi pełnej (450 ml).

Mikołajkową akcję krwiodawstwa przeprowadzą pielęgniarki z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Nowego Targu.

Organizatorem jest Centrum Promocji i PR oraz Klub Honorowych Dawców Krwi KROPLA.