Ułatwienia dostępu

List do społeczności

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń p.o. Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu skierowała słowa do społeczności akademickiej z okazji 23. Inauguracji Roku Akademickiego.