Ułatwienia dostępu

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

Narodowy Bank Polski ogłosił IV edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów – informuje Centrum Projektów PPUZ w Nowym Targu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z zakresu bankowości, pieniądza i finansów oraz podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych oraz promocja najwybitniejszych z nich.

Do konkursu można zgłaszać wydawnictwa napisane w języku polskim, wydane lub rozpowszechnione na terenie Polski pomiędzy 22 stycznia 2019 r. a 10 września 2021 r.

Publikacje mogą mieć jednego lub wielu autorów.

Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2021 r.

Wybrana publikacja zostanie uhonorowana nagrodą główną w wysokości 80 tys. zł lub wyróżnieniem w wysokości 30 tys. zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie NBP