Ułatwienia dostępu

Konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka – informuje Centrum Projektów PPUZ w Nowym Targu.

Nagroda przyznawana jest młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Laureat konkursu otrzymuje wyróżnienie oraz indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł netto.

Termin: 31 stycznia 2022 r.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych oraz przekazanych im przez środowisko naukowe. Zachęcamy do kontaktowania się z członkami Klubu i zgłaszania im propozycji kandydatów. Informacje o członkach Klubu są dostępne w Bazie Stypendystów FNP.

Więcej informacji znajduje się na stronie Klub FNP.

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej