Ułatwienia dostępu

Jak przygotować sylabus – szkolenie

Zapraszamy do zapoznania z prezentacją pt. „Jak przygotować sylabus – dobre praktyki” opracowanej przez dr Grażynę Dębską. Projekt powstał z inicjatywy dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przygotowywania sylabusów.

PREZENTACJA