Ułatwienia dostępu

Instytut Techniczny zaprasza na wystawę prac studentów

W dniach 10-21 lipca 2023 r. studenci kierunku architektura,  dzięki współpracy z Babiogórskim Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi, odbyli praktykę, która  może stanowić podstawę do dalszych działań modernizacji Skansenu. Pod opieką dr inż. arch. Agaty Bentkowskiej oraz mgr inż. arch. Kariny Natońskiej sporządzono dokumentację inwentaryzacyjno-architektoniczną siedmiu obiektów oraz opis terenu i budynków inwentaryzowanych. 

Wystawa oraz referat studentów, które były podsumowaniem efektów prac, zostały zaprezentowane w dniu 29 września 2023 r. podczas IX Konferencji Naukowej w Zawoi „Kształtowanie babiogórskiej przestrzeni”. 

Podczas prezentacji, otrzymano od Zastępcy Wójta Gminy Zawoja, Karoliny Listwan-Franczak propozycję dalszej współpracy mającej na celu dokumentację cennego krajobrazu kulturowego terenów Zawoi. 

Dokumentacja inwentaryzacyjna-architektoniczna kolejnych obiektów zabytkowych i noszących cechy zabytkowe, ma być prowadzona w celu ich modernizacji, diagnozy ewentualnych uszkodzeń oraz określenia podstawowych działań zabezpieczających i naprawczych.  

Wystawę można oglądać w holu budynku „Tatry”.

fot. archiwum IT