Ułatwienia dostępu

Warsztaty dydaktyczno-językowe „English Language Teaching: Practical Implications”

English Language Teaching: Practical Implications

W ramach regularnych zajęć języka angielskiego dla UTW w Nowym Targu, w dniach 20 i 21 kwietnia 2023 roku odbyły się wolontaryjne warsztaty dydaktyczno-językowe „English Language Teaching: Practical Implications”. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez studentów studiów II stopnia na kierunku filologia angielska pod opieką merytoryczną dr Anny Borkowskiej.

Celem warsztatów było praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności z zakresu glottodydaktyki oraz andragogiki. Przyszli nauczyciele sprawdzili swoje metody i techniki w nauczaniu dorosłych w różnych grupach poziomowych, tj. od grupy początkującej do poziomu B1. Starsi dorośli bardzo chętnie uczą się języka z wykorzystaniem nowych technologii, co pozwoliło studentom studiów magisterskich na włączenie w scenariusze zajęć platform i aplikacji.

Studenci jednogłośnie przyznali, iż nauczanie języka angielskiego studentów 60+ stanowi wyzwanie dydaktyczne, które daje dużo satysfakcji oraz korzyści międzypokoleniowych.