Ułatwienia dostępu

Dr hab. Konrad Meus wygłosił prelekcję w PPUZ w Nowym Targu

23 stycznia 2023 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyła się pierwsza prelekcja z cyklu Wykładów Rektorskich pt. „Badania regionalistyczne w teorii, w praktyce, w terenie”. Wykład wygłosił dr hab. Konrad Meus, adiunkt w Katedrze Historii XIX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Gości Uczelni – dra hab. Konrada Meusa oraz dra hab. Grzegorza Niecia, prof. UP – przywitał Kanclerz, mgr inż. Dariusz Jabcoń.

Dr hab. Grzegorz Nieć, zainaugurował cykl Wykładów Rektorskich oraz wprowadził w tematykę prelekcji. Jednocześnie podkreślił rolę i znaczenie współpracy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej z Uniwersytetem Pedagogicznym na rzecz szerzenia wiedzy z zakresu regionalistyki i historii.

Niezwykle treściwy Wykład Rektorski wygłoszony przed dra hab. Konrada Meusa dotyczył szeroko rozumianego regionalizmu, a jednocześnie był mocno zakorzeniony w historii, obfitował także w ciekawostki o Nowym Targu. Słuchacze razem z prelegentem wybrali się w podróż w poszukiwaniu rzetelnych źródeł historycznych. Jedną z destynacji było Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, stanowiące „matecznik regionalistów, badaczy południowej Małopolski”, w którym znajduje się ogromny zbiór dokumentacji, aż po archiwa Wiednia czy Jerozolimy, gdzie ku zaskoczeniu słuchaczy również znaleźć można dane dotyczące Nowego Targu oraz Małopolski. Jednym ze sposobów pozyskiwania wiedzy o przeszłości są także pamiętniki oraz wywiady z naocznymi świadkami wydarzeń, dane pozyskane w ten sposób, choć subiektywne, niosą prawdę historyczną.

Prelegent omawiając rozległą działalność Centrum Badań Regionalnych, wymienił m.in. podróże po całej Europie, których skutkiem są wywiady prowadzone z ludźmi, odkrywanie reliktów przeszłości, a następnie weryfikacja odkryć w lokalnych archiwach, a ponadto realizacja projektów edukacyjnych, mających na celu propagowanie wiedzy i zaszczepianie tożsamości i poczucia przynależności do danej społeczności, czy badania na rzecz postulatorów procesu beatyfikacyjnego, które jak się okazuje, są także w zakresie kompetencji Centrum Badań Regionalnych.

Prelegent przybliżył również uczestnikom wykładu trzyetapowy proces tworzenia monografii obejmujący: zbieranie danych, poszukiwanie źródeł archiwalnych; weryfikację pozyskanych informacji oraz opracowanie publikacji, nakreślił także trudności oraz wyzwania, pojawiające się na drodze badacza historii.

Co więcej, dziedzictwo historyczno-kulturowe jest dzisiaj produktem turystycznym, który właściwie wyeksponowany może wpływać korzystnie na potencjał regionu, przyciągać zwiedzających, jednocześnie poszerzając ich wiedzę.

Rozległa wiedza, talent oratorski oraz widoczna pasja prelegenta zainspirowały słuchaczy – studentów oraz nauczycieli akademickich Alma Mater, jak i osoby spoza Uczelni – do poszerzania horyzontów myślowych, a także poszukiwania informacji z zakresu historii i regionalizmu.

Uczestnicy prelekcji już dziś wyrażają chęć udziału w kolejnym Wykładzie Rektorskim, który odbędzie się najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia.