Ułatwienia dostępu

Doskonal kompetencje językowe – studiuj filologię angielską

Filologia angielska

Świat stoi przed nami otworem, granice się zacierają, zagraniczne podróże są normą, zmiana miejsca zamieszkania i podjęcie pracy w innym kraju nikogo nie dziwi, obcojęzyczne publikacje są na wyciągnięcie ręki. Natomiast ograniczeniem może być bariera językowa, jednak jest to pojęcie obce absolwentom filologii angielskiej, którzy po studiach w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu biegle władają językiem angielskim.

Studia licencjackie na kierunku filologia angielska w PPUZ w Nowym Targu pozwolą absolwentowi legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także zdobyć wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych. Ponadto studenci doskonalą kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie znajomości języka obcego w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Celem kształcenia na kierunku filologia angielska jest wykształcenie – w zależności od wybranego modułu – nauczycieli języka angielskiego lub tłumaczy, którzy będą reprezentować wysoki poziom przygotowania filologicznego i praktycznego, ale również aktywnie i systematyczne podnosić własne kwalifikacje zawodowe.

Studentów filologii angielskiej poprowadzą językoznawcy, literaturoznawcy, historycy i kulturoznawcy, którzy nie tylko ukształtują ich komunikatywność językową, ale także przekażą holistyczną wiedzę na temat krajów anglojęzycznych. Podczas toku studiów realizowane są obowiązkowe praktyki zawodowe, które ułatwią zdobycie kontaktów oraz doświadczenia zawodowego już na etapie studiów. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu nawiązała współpracę z licznymi szkołami podstawowymi, biurami tłumaczeń i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o profilu pozwalającym na realizację celów praktyk zawodowych.

Podczas wykładów oraz licznych warsztatów studenci modułu nauczycielskiego poznają teorię i praktykę nauczania języka angielskiego, zdobędą ogólną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, dzięki czemu będą doskonale przygotowani do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów II stopnia we wszystkich typach szkół i placówkach edukacyjnych.

Studenci modułu translatorskiego zostaną przygotowani do pracy w zawodzie tłumacza. Nabyte praktyczne umiejętności przekładu, pozwolą im na rzetelne dokonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych – w biznesie, prawie, medycynie czy technice, zarówno w tekstach użytkowych, jak i literackich. Absolwenci, modułu tłumaczeniowego, mogą z powodzeniem ubiegać się o pracę w charakterze tłumacza m.in. w urzędach administracji publicznej, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach, instytucjach kultury oraz innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego oraz kultury tego obszaru językowego.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować swoją edukację w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na studiach II stopnia.

Zgłębiaj wiedzę o historii, kulturze i życiu mieszkańców krajów anglojęzycznych. Wyrusz w anglojęzyczną podróż edukacyjną – wybierz studia na kierunku filologia angielska w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Zobacz film – kierunek filologia angielska

Zobacz film – poznaj ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu

Rekrutacja krok po kroku – dowiedz się więcej