Ułatwienia dostępu

Akcja Krew dla Ukrainy zakończona sukcesem

W Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w dniach 21 i 22 kwietnia 2022 r. odbyła się zbiórka krwi.

Zebrano aż 22 litry krwi na potrzeby leczenia rannych i chorych uchodźców z Ukrainy. Dziękujemy wszystkim studentom, pracownikom Uczelni oraz osobom spoza społeczności akademickiej za udział w akcji krwiodawstwa, a Zespołowi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Nowego Targu oraz Klubowi HDK Kropla za sprawne przeprowadzenie zbiórki.