Ułatwienia dostępu

Zwiększamy dostępność Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami

PPUZ

25 maja 2022 r. w Sali Senackiej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyło się szkolenie zorganizowane z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami – dra Marcina Surówki.

Tematem prelekcji była szczegółowa analiza ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie było jednym z działań podejmowanych na rzecz zwiększenia dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie przeprowadziła Anna Czapnik-Wójcik z Fundacji Kinematograf z Rabki-Zdroju.
W kursie uczestniczyli pracownicy PPUZ w Nowym Targu z Działu Nauczania, Biblioteki Akademickiej oraz Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami – dr Marcin Surówka. Na szczególne podziękowania za organizację spotkania zasługuje Pani mgr Katarzyna Wysocka.