Ułatwienia dostępu

Znamy laureatki konkursu Maksimum DESIGN-u, optimum FOLK-u

Znamy laureatki konkursu Maksimum DESIGN-u, optimum FOLK-u

26 lipca w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyło się wręczenie nagród w konkursie dla młodych artystów na aranżację wnętrza apartamentu pn. Maksimum DESIGN-u, optimum FOLK-u, zorganizowanym przez Instytut Techniczny.

Laureatki konkursu

Nagrody wręczyła laureatkom Prorektor ds. współpracy i projektów, dr Bianka Godlewska-Dzioboń. W spotkaniu wzięli również udział Dyrektor Instytutu Technicznego, mgr inż. Agata Bentkowska oraz właściciele Firmy Projektowo-Budowlanej ARCHI-Projekt Sp.j. M.Bentkowski, M.Kopeć – mgr inż. arch. Marcin Bentkowski oraz mgr Michał Kopeć.

Laureatką pierwszego miejsca została Pola Sięka, której projekt apartamentu IZBA w stylu folkowym zachwycił jury. Najwyżej oceniono pracę w największym stopniu odpowiadającą wymogom merytorycznym, dotyczącym stworzenia projektu wnętrza, mającego spełniać swoje funkcje. Komisja Konkursowa dokonała swojego wyboru, biorąc pod uwagę zalety funkcjonalne wybranej pracy, proponowane rozwiązania architektoniczne i ornamenty wpisujące się w charakter Podhala.

Drugie miejsce zdobyła praca Kamili Zapotocznej, przedstawiająca Apartament Kaniówkę, zaś miejsce trzecie przypadło w udziale Justynie Kobiałce. Komisja Konkursowa doceniła również prace Aleksandry Tofil z Lublina oraz Urszuli Karasiewicz z Gdańska.

W jury zasiedli: dr Bianka Godlewska-Dzioboń – Prorektor ds. współpracy i rozwoju, właściciele Firmy Projektowo-Budowlanej ARCHI-Projekt Sp.j. M.Bentkowski, M.Kopeć – mgr inż. arch. Marcin Bentkowski oraz mgr Michał Kopeć, dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz – nauczyciel akademicki w Zakładzie Architektury oraz mgr inż. Małgorzata Papież-Para, architekt. Komisja Konkursowa oceniła 12 nadesłanych prac. 

Przyznane nagrody

I miejsce – kwota 5000 zł – praca konkursowa „Projekt apartamentu IZBA w stylu folkowym”, autorka Pola Sięka,

II miejsce – 2000 zł – praca konkursowa „Apartament Kaniówka”, autorka Kamila Zapotoczna,

III miejsce – 1000 zł –  praca konkursowa, autorka Justyna Kobiałka.

Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom złożonych koncepcji konkursowych i zawarte w nich ciekawe i oryginalne rozwiązania.

Zdjęcia projektów