Ułatwienia dostępu

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym PPUZ w Nowym Targu

PPUZ

30 września 2021 r. nastąpiły zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Nowo powołanemu do istnienia Instytutowi Nauk Społecznych podlegają: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego oraz Zakład Pracy Socjalnej i Badań Problemów Społecznych, zaś Instytutowi Nauk Humanistycznych i Turystyki: Katedra Językoznawstwa i Badań Regionalnych, Zakład Glottodydaktyki, Zakład Turystyki i Rekreacji oraz Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu.

Na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych został powołany dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz, prof. uczelni. Funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki pełni dr hab. Agata Niemczyk, prof. uczelni.