Ułatwienia dostępu

Zaspokój głód wiedzy – studiuj dietetykę

Dietetyka

Dietetyka to nieustannie rozwijająca się dziedzina wiedzy, która na stałe wpisała się w styl życia współczesnego człowieka i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na terapię żywieniową wśród osób cierpiących na choroby dietozależne, otyłość czy zaburzenia odżywiania. Z pomocy dietetyka korzysta coraz szersze grono osób, które chcą poprawić komfort życia, zadbać o zdrowie i sylwetkę.

Chcesz mieć realny wpływ na zdrowie swoich pacjentów? Nie wahaj się, studiuj dietetykę w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Trzyletnie studia licencjackie w PPUZ w Nowym Targu umożliwiają studentom zdobycie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, żywienia w zdrowiu i w chorobie, psychodietetyki, a także innych powiązanych dziedzin nauki, co przekłada się na umiejętność promowania zdrowego stylu życia, odpowiedniej modyfikacji diety pacjentów, stosowania szerokiej gamy suplementów oraz sztucznych form żywienia przez absolwentów kierunku.

Wysoki poziom kształcenia studentów zapewniają specjaliści z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i nauk farmaceutycznych, wśród nich są lekarze, pielęgniarki, dietetycy, chemicy, farmaceuci, fizjoterapeuci, psychologowie, technolodzy żywienia.

Istotną część procesu dydaktycznego stanowią zajęcia praktyczne, które odbywają się zarówno w salach wykładowych, jak i poza Uczelnią – w laboratoriach, szpitalach i poradniach dietetycznych. Adepci dietetyki zdobywają doświadczenie zawodowe w nowoczesnej pracowni dietetyki, w której układają plany żywieniowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów, przeprowadzają badania z zakresu technologii żywności, analizują i interpretują skład ciała z wykorzystaniem analizatorów – Tanita i Inbody, wzrostomierzy, miarek obwodów, czy wysokiej klasy fałdomierzy typu Harpenden.

Perspektywy na przyszłość

Absolwent kierunku może podąć pracę zawodową w placówkach lecznictwa zamkniętego (np. szpitalach), lecznictwa ambulatoryjnego, gabinetach dietetycznych, poradniach specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, domach wczasowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach żywienia zbiorowego, klubach fitness, ośrodkach sportowych, firmach farmaceutycznych, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, firmach rzeczników patentowych, czy instytutach kontroli żywności. Absolwent dietetyki ma możliwość kontynuowania edukacji na studiach magisterskich.

Zostań dietetykiem, odkrywaj to, co skrywa się na talerzu i prowadź pacjentów drogą do zdrowia i doskonałej formy.

Zobacz film – kierunek dietetyka

Zobacz film – poznaj ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu

Rekrutacja krok po kroku – dowiedz się więcej