Ułatwienia dostępu

Zasoby cyfrowe biblioteki, pomocne w przygotowaniu do egzaminów

W czasie przygotowań do egzaminów i prac zaliczeniowych przypominamy o dostępnych zasobach cyfrowych Biblioteki Akademickiej, będących sprawdzonym źródłem wiedzy i pomocą w nauce.

Wielkimi krokami zbliża się koniec semestru letniego i związany z nim czas egzaminów. Biblioteka Akademicka widząc rok rocznie większe zainteresowanie podręcznikami akademickimi oraz literaturą naukową w okresie pisania prac zaliczeniowych oraz przygotowania do sesji egzaminacyjnej, przypomina wszystkim studentom o możliwości korzystania z bogatej oferty e-zasobów.

Obecnie w ofercie zasobów cyfrowych Biblioteki Akademickiej znajdują się:

Ibuk Libra
– platforma umożliwiająca dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw (m.in. Wydawnictwa Lekarskiego PZWL). W czytelni on-line znajdziecie Państwo podręczniki akademickie, publikacje naukowe z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny
i informatyki;

Academic Research Source
– wielodziedzinowa baza zawiera blisko 200 000 książek elektronicznych oraz blisko 5 000 czasopism o zasięgu międzynarodowym, w tym około 350 polskich czasopism naukowych. W kolekcji dostępne są zasoby z kilkudziesięciu krajów
z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych;

Medline with full text
– pełnotekstowa baza z zakresu m. in. medycyny, pielęgniarstwa, systemu ochrony zdrowia, nauk przedklinicznych i wielu innych. Baza zawiera pełny tekst ponad 1.200 czasopism indeksowanych od okładki do okładki w bazie bibliograficznej MEDLINE. Wśród tych tytułów znajdują się czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania
w indeksie MEDLINE. Baza jest autorytatywnym narzędziem badawczym
w zakresie literatury medycznej. Oprócz nauk medycznych takich jak m.in. pediatria, kardiologia, chirurgia, neurologia czy ortopedia, baza zawiera czasopisma z takich dziedzin jak rehabilitacja, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne;

oraz bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki (EBSCO, Nature, Science, ScienceDirect, Scopus, Springer Link, Web of Science, Wiley).

&&&

Jak skorzystać z e-zasobów?

Biblioteka Akademicka PPUZ w Nowym Targu oferuje zdalny dostęp do wszystkich zasobów cyfrowych. Za pomocą jednego loginu i hasła można zalogować się do elektronicznego konta czytelnika w Bibliotece oraz do wymienionych wyżej e-zasobów.

Chcąc skorzystać z zasobów cyfrowych należy:

* posiadać aktywne konto czytelnika w Bibliotece Akademickiej,

* wejść na stronę internetową Biblioteki Akademickiej, a następnie do zakładek Zasoby cyfrowe > Ibuk Libra, EBSCO, WBN

* wybrać bazę, klikając w jej logo lub w odsyłacz przy opisie (w celu dostępu do e-zasobów, użytkownik zostanie poproszony o podanie loginu i hasła),

* zalogować się podając te same dane, które służą do logowania się w katalogu on-line Biblioteki; dane te są przekazywane podczas aktywacji konta czytelnika w wypożyczalni Biblioteki Akademickiej.

W celu szybkiego i skutecznego przeszukiwania wszystkich zasobów cyfrowych warto skorzystać z wyszukiwarki EDS, którą znajdziecie Państwo na główniej stronie WWW Biblioteki Akademickiej, pod wejściem do katalogu online, oznaczonej jako E-ZASOBY.


W razie pytań dotyczących korzystania z e-zasobów
zapraszamy do kontaktu (tel. 18 26 10 714 – czytelnia).