Ułatwienia dostępu

Zasady zawierania porozumień

PPUZ

Na stronie internetowej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zamieszczone zostały ujednolicone zasady zawierania porozumień z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zewnętrznymi. Wprowadzone zasady mają na celu ułatwienie komunikacji i określają kompetencje poszczególnych jednostek biorących udział w procesie zawierania porozumień.

Warunkiem niezbędnym do zawarcia porozumienia jest przesłanie uzupełnionego wniosku o zawarcie porozumienia z instytucją krajową lub zagraniczną.

Po zatwierdzeniu wniosku, stanowiącego załącznik do zasad, przez Prorektora ds. współpracy i projektów, Centrum Współpracy i Jakości przy współudziale innych jednostek Uczelni, przygotowuje projekt porozumienia.

Za inicjowanie i koordynację współpracy odpowiada Centrum Współpracy i Jakości.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi w zakładce Centrum Współpracy i Jakości.

Zasady zawierania porozumień

Wniosek o zawarcie porozumienia z instytucją krajową lub zagraniczną