Ułatwienia dostępu

Zarządzenie p.o. Rektora w sprawie składu Komisji Wyborczej.

PPUZ