Ułatwienia dostępu

Zarażaj energią – studiuj sport

Sport

Aktywność fizyczna jest dla Ciebie jak tlen? Chcesz związać swoją przyszłość zawodową m.in. z pracą w klubie sportowym, instytucji samorządowej czy państwowej odpowiedzialnej za sport? Zarażaj energią, dziel się wiedzą i promuj zdrowy tryb życia – studiuj sport w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Sport jest jednym z najważniejszych sposobów profilaktyki chorób cywilizacyjnych, dlatego też rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych trenerów i instruktorów oraz osób zarządzających sportem. Studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu dają absolwentom kierunku sport szerokie perspektywy kariery zawodowej.  Celem kształcenia na kierunku sport jest opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresunauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu, który pozwala oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju motorycznego oraz potrzeb związanych z uczestnictwem w aktywności i rywalizacji sportowej. Studenci kierunku sport potrafią programować, organizować, realizować oraz wspomagać proces szkolenia sportowego oraz zarządzania organizacjami sportowymi. Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem oraz sukcesami instruktorskimi i trenerskimi. Studenci mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażoną siłownię, w której odbywa się część zajęć realizowanych w kampusie PPUZ w Nowym Targu.

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w klubach i stowarzyszeniach sportowych, organizacjach społecznych kultury fizycznej, zrzeszeniach sportowych, instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. 

Zobacz film – kierunek sport

Zobacz film – poznaj ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu

Rekrutacja krok po kroku – dowiedz się więcej