Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Zapraszamy do udziału w Konkursie Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2020/2021.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

  • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
  • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem.