Ułatwienia dostępu

Zakończyło się X Zgromadzenie Plenarne KRePUZ

25 września br. rozpoczęło się X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Na Podhale przyjechało 41. uczestników z 27 publicznych uczelni zawodowych z całej Polski oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Innowacji MEiN, podczas pierwszego dnia Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych organizowanego przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu omówił „Finasowanie budżetowe Publicznych Uczelni Zawodowych”.

Niezwykle ciekawe wystąpienie wzbogaciło słuchaczy w informacje dotyczące czynników mających wpływ na wysokość subwencji przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki uczelniom zawodowym. Decydujące znaczenie w tej kwestii ma algorytm podziału środków opierający się na 4 parametrach: studenckim, kadrowym, absolwenckim, przychodowym. Z wykorzystaniem wymienionych wyżej kryteriów dokonuje się podziału 75% kwoty dotacji. Prelegent wskazywał słuchaczom, jak poprawić wyniki uczelni, na co zwrócić szczególną uwagę, by osiągnąć oczekiwane rezultaty. Ostateczne wyniki uczelnia wypracowuje w dłuższej perspektywie czasu, pozyskanie subwencji, jest więc owocem lat poświęconych na doskonalenie.

W Auli PPUZ w Nowym Targu nastąpiło oficjalne otwarcie X Zgromadzenia Plenarnego KRePUZ, którego dokonali prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, dr Robert Musiałkiewicz, przewodniczący KRePUZ, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki w swoim wystąpieniu gratulował członkom Konferencji Rektorów, zachęcał by w dalszym ciągu intensywnie pracowali na rzecz rozwoju Instytucji oraz uczelni, które reprezentują, by podnosić jakość kształcenia i realizować kolejne inwestycje finansowane przez MEiN i UE.

Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Prawnego MEiN omówił aktualną problematykę prawną szkolnictwa wyższego, a dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, Kierownik Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym skupił się na pełnionych funkcjach, instytucjonalnych napięciach i systemowych wyzwaniach publicznych uczelni zawodowych. Podkreślił ważną rolę uczelni zawodowych, które w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy przygotowują młodych ludzi w sposób praktyczny do wykonywania konkretnego zawodu. Po wystąpieniach nadszedł czas na dyskusję, w której udział wzięli dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS, Rektor Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, dr hab. Artur Zimny, prof. ANS, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II.

Anna Hryniewicz z Fundacji Instytut Edukacja Pro Futuro w swoim wystąpieniu przedstawiła metody wsparcia zdrowia psychicznego kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni wyższych oraz studentów, podkreśliła, że żyjemy w trudnych czasach, które wymagają skutecznych rozwiązań, a osób potrzebujących wsparcia jest coraz więcej, dlatego każda uczelnia powinna zadbać w tym zakresie o swoją społeczność. Bartosz Stawiarz, Dyrektor Biura ds. współpracy z regionami FRSE przedstawił możliwości współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Publicznymi Uczelniami Zawodowym.

Wydarzenie uświetnił występ Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale. Mnóstwo pozytywnych wrażeń wywołał również koncert Kapeli Hanki Wójciak.

Trzeciego dnia goście PPUZ w Nowym Targu mieli okazję poznać bliżej historię regionu, odwiedzając Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, gdzie wraz z przewodnikiem – Wojciechem Szatkowskim zapoznali się z unikatową kolekcją, którą tworzą skały i minerały, flora i fauna, eksponaty etnograficzne typowe dla Podhala, Spisza i Orawy oraz dzieła sztuki. W trakcie wyjazdu kolejką PKL na Kasprowy Wierch podziwiano panoramę Tatr, w tym m.in. majestatyczną Orlą Perć, Zawrat, Krywań, Czerwone Wierchy czy Giewont, ciekawostki o górskim pejzażu przedstawiła dr Katarzyna Ceklarz, nauczyciel akademicki PPUZ w Nowym Targu, przewodnik beskidzki i tatrzański.

Ostatni, czwarty dzień Zgromadzenia Plenarnego przeznaczono na analizę bieżących spraw Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Owocne prelekcje i liczne dyskusje pozwoliły uczestnikom omówić aktualną problematykę związaną ze szkolnictwem wyższym oraz wyzwaniami, przed którymi stoją uczelnie zawodowe, w tym doskonalenie procesu kształcenia, umiędzynarodowienie czy kwestie funkcjonowania i finansowania uczelni, a także perspektywy rozwoju i możliwości współpracy. Wydarzenie przysłużyło się również wymianie doświadczeń pomiędzy rektorami reprezentującymi poszczególne uczelnie.