Ułatwienia dostępu

Z wielokulturowością za pan brat

Wielokulturowość – definicje, podstawowe cechy

24 kwietnia 2023 r. o godzinie 11.00 w sali T.1.37 dr Ewa Sowa-Behtane, Pełnomocnik Rektora ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu, nauczyciel akademicki PPUZ w Nowym Targu wygłosiła wykład pt. „Wielokulturowość – definicje, podstawowe cechy”. W prelekcji udział wzięli studenci oraz pracownicy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Celem wykładu było nabycie/poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, dotyczących takich zjawisk jak wielokulturowość i międzykulturowość, a także takich procesów edukacyjnych jak edukacja międzykulturowa, autokreacja wielokulturowa oraz komunikacja międzykulturowa.

Podczas wykładu słuchacze poznali koncepcje asymilacyjne, które z upływem lat ustępowały na rzecz koncepcji wielokulturowych. Prowadząca przybliżyła również poglądy prezentowane przez Charlesa Taylora, Will Kymlicka, Tadeusza Palecznego, Jerzego Nikitorowicza, Izabelę Czerniejewską i wielu innych.

Teoretyczny wstęp wzbogacony w liczne odniesienia praktyczne, historie i przykłady z życia, a także badania naukowe przeprowadzone przez Prelegentkę przybliżył dylematy związane z wielokulturowością, uwrażliwił na odczucia innych, a także zachęcił do pogłębiania kwestii związanych z tematem prelekcji.

Prezentacja – zobacz.