Ułatwienia dostępu

XXVII Konferencja Naukowa „Postępy w Ginekologii Onkologicznej”

W Zakopanem w dniach 14-15 września odbyła się doroczna XXVII Konferencja Naukowa „Postępy w Ginekologii Onkologicznej”. Rozpoczęliśmy praktycznymi warsztatami w zakresie onkologicznych technik operacyjnych oraz radioterapii, były to prezentacje wideo-operacji poprzedzonych teoretycznym wprowadzeniem oraz omówieniem nowoczesnych technik w zakresie procedur laparoskopowych w profilaktyce raka jajnika, chirurgii robotowej w ginekologii onkologicznej, limfadenektomii okołoaortalnej, zabiegów rekonstrukcyjnych, a także nowoczesnej brachyterapii. Warsztaty prowadzili eksperci z Poznania, Warszawy, Katowic, Krakowa, Kielc. W tej części naszego spotkania brało udział 45 lekarzy, które uległo przedłużeniu ze względu na rozgorzałą dyskusję.

Równolegle odbywała się po raz pierwszy Sesja przeznaczona dla położnych i pielęgniarek. Jej tematyka była związana z rolą pielęgniarki i położnej w profilaktyce nowotworów oraz w zakresie opieki paliatywnej. Program merytoryczny przygotował zespół Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w Krakowie oraz z Instytutu Medycznego PPUZ w Nowym Targu. Sesję prowadziła dr Dorota Matuszyk konsultant dla województwa małopolskiego w zakresie pielęgniarstwa położniczego. Sesja ta zgromadziła 31 pielęgniarek i położnych z naszego województwa. Patronat nad tą Sesją objęła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Opieka nad pacjentką w zakresie ginekologii onkologicznej jest działaniem zespołowym obejmującym zarówno lekarzy, jak i pielęgniarki i położne.

Natomiast w piątek od godzin porannych do późno popołudniowych odbywały się sesje tematyczne. Wykłady inauguracyjne poświęcone były tematyce historycznej związanej z ginekologią onkologiczną. Pierwszy dotyczył postaci Marii Skłodowskiej-Curie „Promienie i medycyna”, drugi jej mniej znanej siostry Bronisławy Dłuskiej „Pierwszej polskiej ginekolog”, za to dobrze rozpoznawalnej pod Tatrami ze względu na jej działalności społeczną, organizacyjną, charytatywną w Zakopanem, Kościelisku i Rabce. Dzięki jej talentom organizacyjnym Powstał Instytut Radowy w Warszawie. Wielkie zainteresowanie wzbudziła następna Sesja poświęcona zmianom organizacyjnym, finansowaniu jakości wykonywanych procedur medycznych. W Sesji tej uczestniczyli współtwórcy nowych zmian profesorowie: Piotr Rutkowski z Warszawy oraz Adma Maciejczyk z Wrocławia. Przedstawili zasady funkcjonowania Centrów Kompetencji w Krajowej Sieci Onkologicznej oraz założenia i realizację programów profilaktycznych. Zasady finansowania procedur medycznych przybliżyła Naczelnik działu rozliczeń Małopolskiego Oddziału NFZ Barbara Dolata. Prezesi kierunkowych towarzystw naukowych przedstawili informacje organizacyjne oraz działalność ich towarzystw w zakresie szkoleń, konferencji, webinariów. Następne sesje były związane tematycznie z rakiem szyjki macicy, trzonu macicy i jajników. Dotyczyły zagadnień związanych z postępem w zakresie nauk podstawowych: genetyki, biologii, fizykochemii, jak i postępowi, który jest możliwy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik molekularnych w zakresie obrazowania, patomorfologii nowotworów jak terapii skrojonej na miarę dla poszczególnych pacjentek. Trafiają one do codziennej praktyki i przyczyniają się do personalizacji procedur medycznych. Patronat honorowy objęli towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii i Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.

Kolejny raz pod Tatrami w Zakopanem uczestnicy Konferencji w liczbie 156 osób mieli możliwość nieskrępowanej dyskusji z aktywnym udziałem ekspertów, specjalistów, lekarzy praktyków. Spotkanie nasze było też okazją do odnowienia starych kontaktów koleżeńskich, ale i do budowania nowych. 

Autor: dr hab. Hubert Wolski, prof. uczelni