Ułatwienia dostępu

XV Zjazd Władz Statutowych Forum ANS

XV Zjazd Władz Statutowych Forum ANS

W dniach 16-19 lutego 2023 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbywał się XV Zjazd Władz Statutowych Forum Akademii Nauk Stosowanych. W wydarzeniu uczestniczyło 10 studentów, członków Władz Statutowych Forum, w tym w roli organizatora mgr Mateusz Stopka Gadeja – członek Prezydium Forum Akademii Nauk Stosowanych, Przewodniczący Samorządu Studenckiego PPUZ w Nowym Targu. Gości Uczelni przywitał dr Marcin Surówka, Dyrektor Finansowy.

Najważniejszym elementem Zjazdu były obrady, podczas których omówiono aspekty organizacyjne związane z XXXVIII Zjazdem Forum Akademii Nauk Stosowanych, który w tym roku odbędzie się w Nowym Targu, w Podhalańskiej Uczelni. Dyskutowano również nad Statutem Stowarzyszenia Akademii Nauk Stosowanych, które w najbliższym czasie rozpocznie działalność; analizowano tryb wyborów oraz wprowadzenie zasad porządkowych dotyczących posiedzeń; podsumowano także działania zrealizowane podczas obecnej kadencji. Podczas obrad przeprowadzono również zdalne Posiedzenie Przewodniczących Forum Akademii Nauk Stosowanych. Uwieńczeniem wydarzenia były rozmowy dotyczące funkcjonowania komisji branżowej oraz pogłębiania współpracy z innymi samorządami, a także z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.