Ułatwienia dostępu

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,,Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Termin składania prac: do 20 września 2023 r. do godz. 23:59

Miejsce składania prac: Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf i docx) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje tutaj.