Ułatwienia dostępu

Wymiana doświadczeń pomiędzy PPUZ w Nowym Targu a Babes-Bolyai University w Klużu-Napoce

Wymiana doświadczeń pomiędzy PPUZ w Nowym Targu a Babes-Bolyai University w Klużu-Napoce

W tym tygodniu Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu gości  assoc. prof. dr Catalinę (Mitrę) Crisan z Babes-Bolyai University, w Cluj-Napoca, Romania, Faculty of Economics and Business Administration.

11 lipca 2022 r. assoc. prof. dr Catalina (Mitra) Crisan spotkała się z p.o. Rektora dr Bianką Godlewską-Dzioboń oraz dr Agnieszką Witoń, dyrektorem Instytutu Finansów, Uczelnianym koordynatorem Erasmus+.

Assoc. prof. dr Catalina (Mitra) Crisan odwiedziła PPUZ w Nowym Targu w ramach programu Erasmus+, który umożliwia zagraniczne wyjazdy zarówno dla studentów, jak i pracowników uczelni. Wizyta ma na celu wymianę doświadczeń, pogłębienie współpracy i dyskusję na temat działalności dydaktycznej i badawczej. Assoc. prof. dr Catalina (Mitra) Crisan zajmuje się głównie tematyką przedsiębiorczości, zatem jednym z poruszanych tematów będą kwestie związane z  kształceniem studentów w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii czy finansów.

Uniwersytet w Klużu-Napoce jest największą rumuńską uczelnią, studiuje tam około 50 tys. studentów. Na Erasmusa w tym właśnie kierunku mogą udać się również studenci Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, gdzie będą realizować część studiów lub praktyki zawodowe.