Ułatwienia dostępu

Wykład mistrzowski profesora Kazimierza Barana

18 maja 2023 r. prof. dr hab. Kazimierz Baran wygłosił wykład online pt. „Sentence patterns – przydatne w anglojęzycznym dyskursie prawnym”. Wykład został zorganizowany przez Zakład Glottodydaktyki Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Celem wydarzenia było m.in. spotkanie z opiekunami praktyk studenckich, które nasi studenci modułu  translatorskiego odbywają w lokalnych biurach tłumaczeń. Prof. dr hab. Kazimierz Baran, pracownik naszej Uczelni, jest znanym historykiem prawa, anglistą, byłym kierownikiem Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1987 – 1988 był wykładowcą w Institute of European Studies w Wiedniu oraz prowadził wykłady jako visiting professor w University of Stanford, California.

Podczas swojego wystąpienia Profesor Baran poruszał kwestię tłumaczenia tekstów specjalistycznych, głównie w obrębie zagadnień prawnych. Koordynatorem spotkania był dr Bartosz Warzycki. W spotkaniu wzięło udział niemal 40 osób, w tym studenci filologii angielskiej PPUZ w Nowym Targu.

Tekst: dr Bartosz Warzycki