Ułatwienia dostępu

Wykład dr Anny Borkowskiej dla słuchaczy UTW w Nowym Targu

Wykład dr Anny Borkowskiej dla słuchaczy UTW w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu regularnie promuje edukację ustawiczną zwaną również edukacją całożyciową (lifelong learning), która ma na celu aktywizację seniorów w szeroko rozumiany proces zdobywania wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji.

17 maja 2022 roku odbył się wykład dr Anny Borkowskiej pt. „Gotowość komunikacyjna w języku angielskim osób w późnej dorosłości”, który umożliwił wprowadzenie słuchaczy UTW w Nowym Targu w koncepcję glottogeragogiki, czyli nauczania języków obcych seniorów.  

Tematyka wykładu skupiała się na prezentacji badań własnych, które miały na celu zgłębienie specyfiki nauczania oraz uczenia się języka angielskiego osób w wieku senioralnym. Forma wykładu zachęcała nie tylko do zadawania pytań, lecz również do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi uczenia się języka. Przedstawione dane trafnie obrazowały dynamikę procesu dydaktycznego, który zasadniczo powinien koncentrować się na studencie, jego potrzebach oraz doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.