Ułatwienia dostępu

Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów i Senatu

PPUZ

Zgodnie z § 58 ust. 2 Statutu PPUZ w Nowym Targu, Komisja Wyborcza PPUZ w Nowym Targu ustaliła, w uzgodnieniu z p.o. rektora PPUZ w Nowym Targu dr n. med. Marią Ziębą, kalendarz wyborów uzupełniających do Kolegium Elektorów i Senatu PPUZ w Nowym Targu na kadencję 2020 – 2024.

Komunikat nr 3/2022