Ułatwienia dostępu

Wybory na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego

PPUZ

Szanowni Studenci, w dniach 15-16 listopada odbędą się wybory Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. Przedstawiamy Wam sylwetki trzech kandydatów.

Pani Małgorzata Stępień

Jestem studentką drugiego roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo. Interesuję się pielęgniarstwem, a także muzyką, roślinami oraz tworzeniem różnych rękodzieł. To nie wszystkie moje zainteresowania, ale długo by je wymieniać.

Jako przewodnicząca Samorządu Studenckiego PPUZ w Nowym Targu chciałabym być łącznikiem Społeczności Studentów z Uczelnią. Chciałabym pomóc zrealizować pomysły Studentów, którzy się wstydzą lub nie mają odwagi ich przedstawić, ale również wdrażać własne inicjatywy. Jestem osobą kreatywną, o czym świadczą moje zainteresowania. Zawsze staram się doprowadzać wszystkie moje zobowiązania do końca. W tym trudnym czasie pandemii chciałabym, żeby każdy Student czuł się na uczelni dobrze i bezpiecznie oraz w miarę możliwości, mógł jak najwięcej korzystać z życia studenckiego.

Pan Mateusz Stopka-Gadeja

Mam 23 lata, obecnie studiuję na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna, jestem absolwentem studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość.

Jestem członkiem Rady Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, Przewodniczącym Rady Sołeckiej wsi Kościelisko, najmłodszym przewodnikiem tatrzańskim, instruktorem i ratownikiem narciarskim. Można mnie nazwać człowiekiem wielu pasji. Jestem osobą ambitną, kreatywną i aktywną. Zależy mi na realizacji potrzeb studentów oraz rozwoju Uczelni.

Jako przewodniczący Samorządu Studenckiego PPUZ w Nowym Targu chciałbym przede wszystkim sprawdzić się na czterech płaszczyznach:

– sprawy studenckie
Reprezentowałbym interesy wszystkich Studentów w rozmowach z Władzami Uczelni. Chciałbym przede wszystkim wsłuchać się w ich inicjatywy i sprawić, by Uczelnia była miejscem, gdzie można realizować swoje pasje, rozwijać się i dobrze się bawić.

– dydaktyka
Razem z Samorządem Studenckim chciałbym brać udział w pracach nad programami studiów, wspólnie z Prezydium i Władzami Uczelni wprowadzać zmiany w regulaminach i sposobach prowadzenia zajęć, tak aby nam wszystkim pracowało się lepiej. Chciałbym też, aby każdy kierunek miał możliwość wyboru trybu nauczania (dzienny, wieczorowy i zaoczny).

– funkcja reprezentacyjna
Jako pierwszy przewodniczący w historii naszej uczelni chciałbym ją reprezentować na ogólnopolskich zjazdach samorządów studenckich organizowanych przez Samorząd Studentów Rzeczpospolitej. Moim marzeniem jest, aby nasza Uczelnia organizowała różne akcje i konferencje, dzięki którym byłaby bardziej rozpoznawalna i doceniana. 

– rozrywka
Zatroszczyłbym się o integrację. Obecnie Studenci bardzo mało angażują się w życie Uczelni, wolą integrować się raczej poza nią. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo na Uczelni nie ma do tego warunków. Mam kilka pomysłów, by to zmienić.

Opis  |  Ulotka  |  Prezentacja

Pani Zofia Turek

Jestem starostą II roku na kierunku dietetyka. Moją pasją są zagadnienia z zakresu genetyki człowieka. 

Jako przewodnicząca Samorządu Studenckiego PPUZ w Nowym Targu będę dążyła do tego, aby każdy student miał możliwość wyrażenia swojej opinii na temat warunków kształcenia. Chciałabym zorganizować na Uczelni miejsce spotkań dla Studentów, gdzie będzie można przeprowadzać ciekawe rozmowy, dyskusje i debaty, na które zapraszani będą przedstawiciele organów Uczelni, jak również specjaliści z różnych dziedzin.