Ułatwienia dostępu

Wsparcie w zagrożeniach zdrowia psychicznego

11 kwietnia 2024 r. w auli Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu odbył się wykład otwarty pn. „Wsparcie w zagrożeniach zdrowia psychicznego”. Wykład został poprowadzony przez ekspertki
z Centrum Zdrowia Psychicznego, działającego przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu – mgr Beatę Bernatek, psychologa/psychoterapeutę oraz Beatę Gelatę i Barbarę Handzel, asystentki zdrowienia.

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń, Rektor ANS w Nowym Targu, przywitała prelegentki oraz słuchaczy seminarium. Poinformowała zebranych, że wykład jest pierwszym z cyklu spotkań, które będą się odbywać w ramach współpracy z Centrum Zdrowia Psychicznego. Współpraca ta realizowana była już wcześniej, jednak w najbliższym czasie zostanie zintensyfikowana, o czym świadczyć będzie podpisanie porozumienia, jak również organizacja cyklicznych warsztatów dotyczących zdrowia psychicznego. Utrzymana zostanie również możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań z psychoterapeutą/psychologiem i/lub asystentem zdrowienia. Pani Rektor podziękowała również dr Wioletcie Ławskiej wykładowcy w Instytucie Medycznym i opiekunowi Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Psychiatrycznego za zaangażowanie w zacieśnienie współpracy pomiędzy Centrum Zdrowia Psychicznego a Uczelnią.

Dr Wioletta Ławska wskazała powody, dla których zdecydowała się na wzmocnienie działań wspierających zdrowie psychiczne wśród społeczności akademickiej. W samym ich środku znalazły się światowe wyniki badań, które wskazują, że konflikty militarne, epidemia Covid-19, wiele sytuacji stresowych na które każdy z nas narażony jest każdego dnia, powodują że problemów wiązanych ze zdrowiem psychicznym jest znacznie więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu.

Psycholog, mgr Beata Bernatek wprowadziła słuchaczy w teorię zdrowia psychicznego, które jako jeden
z podstawowych elementów ogólnego zdrowia, daje możliwość m.in. realizowania celów, rozwoju, budowania prawidłowych relacji. Słuchacze wraz z prelegentką próbowali odpowiedzieć na pytanie, co wpływa na zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie jednostki. Społeczność akademicka zebrana na auli uzyskała również porady, jak radzić sobie z trudnościami, pojawiającymi się na drodze każdego człowieka oraz poznała objawy pogarszającego się zdrowia psychicznego, na które należy zwrócić uwagę.

Ważnym momentem było zabranie głosu przez asystentki zdrowienia, osoby które same przeszły kryzys psychiczny, a po specjalizacyjnym szkoleniu wspierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji psychicznej. Asystenci zdrowienia są pomostem pomiędzy pacjentem w kryzysie a personelem terapeutycznym. Panie Beata Gelata i Barbara Handzel podzieliły się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami i trudnościami, z którymi zmagały się w przeszłości, a także opowiedziały o swojej pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego – miejscu, w którym kiedyś same uzyskały pomoc. Zwróciły również uwagę na to, jak ważna jest profilaktyka zdrowia psychicznego.

Mottem, które pozostało w świadomości uczestników po zakończonej prelekcji była myśl „Ludzie są równi, ale nie tacy sami”.

Ostatnim elementem spotkania z przedstawicielkami Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu były warsztaty przeprowadzone dla studentów kierunku ratownictwo medyczne, których celem było pogłębienie wiedzy na temat przebiegu kryzysu psychicznego oraz umiejętności radzenia sobie
w sytuacji kryzysu psychicznego. Wiedza z tego zakresu jest niezwykle przydatna dla studentów kierunków medycznych w związku z przyszłą pracą zawodową oraz koniecznością zrozumienia i wdrożenia właściwej opieki nad pacjentem.

Wkrótce odbędą się kolejne warsztaty i możliwość spotkań indywidualnych, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie www. Już dziś zapraszamy do udziału!