Ułatwienia dostępu

Relacja z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców

25.04.2024 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Turystyka i sport – wybrane zagadnienia”, zorganizowana przez Zakład Turystyki i Rekreacji w Instytucie Nauk Humanistycznych i Turystyki ANS w Nowym Targu – mgr Iwonę Hodorowicz i dr Małgorzatę Muszyńską-Kurnik oraz Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki i Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw – mgr Monikę Jakobiszyn.

Konferencja odbyła się w formie zdalnej. Zainteresowanie konferencją było bardzo duże, wygłoszono 45 referatów, których wysłuchało ponad 80 uczestników z 18 uczelni wyższych z całej Polski oraz kilku szkół ponadpodstawowych. Z uwagi na tak dużą liczbę wystąpień, konferencja była podzielona na cztery sekcje. Moderatorami poszczególnych sekcji byli: mgr Iwona Hodorowicz, dr Agnieszka Janas, dr Katarzyna Ceklarz i dr Piotr Sadowski. Nad sprawnym przebiegiem technicznym konferencji czuwała dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: prof. dr hab. Grzegorz Nieć – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Małgorzata Potocka-Mitan – Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki oraz dr Dorota Ambroży – Koordynator kierunku turystyka i rekreacja. Niezwykle interesujący wykład otwierający konferencję pt. „Ekstremalne eventy sportowe – turystyczne, rekreacyjne i sportowe aspekty rywalizacji” wygłosił dr Paweł Gąsior – z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki.

Celem konferencji było ukazanie wybranych zagadnień z obszaru turystyki i sportu. Problematyka zagadnień związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem turystyki i sportu wskazuje na ich znaczną różnorodność i duży zakres. W trakcie konferencji mieliśmy przyjemność wysłuchać 45 referatów, w których poruszono m.in. tematy z takich obszarów jak: nowe rodzaje i formy turystyki i sportu; nowe zjawiska związane z turystyką i podróżami na świecie; turystyka i sport w promocji zdrowego stylu życia; turystyka aktywna/sportowa; rola mediów społecznościowych w kreowaniu sposobów na podróżowanie; aplikacje mobilne w turystyce i sporcie; bezpieczeństwo w turystyce i sporcie.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejną konferencję w przyszłym roku.

Uczelnie (zgłoszenia z uczelni):

 1. Uniwersytet Rzeszowski
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 5. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Rzeszowska
 8. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 9. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 10. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 11. Uniwersytet Zielonogórski
 12. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 13. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 15. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 16. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
 17. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 18. Uniwersytet Łódzki

Szkoły ponadpodstawowe (zgłoszenia ze szkół):

 1. Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie
 2. ZS Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach 
 3. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 4. Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem

Tekst i zdjęcia: Iwona Hodorowicz – wykładowca w INHiT