Ułatwienia dostępu

Cmentarze jako przedmiot badań kulturowych i regionalistycznych

Dr hab. Jacek Kowalewski, prof. UWM wygłosi prelekcję pt. Cmentarze jako przedmiot badań kulturowych i regionalistycznych 6 maja 2024 r. o godz. 11.00 w sali T.1.37 (budynek „Tatry). Serdecznie zapraszamy do udziału.

Publikacje (wybór): J. Kowalewski, Kreacje przeszłości. Szkice z antropologii historii (Toruń 2012); R. Sierocki, R. Kleśta-Nawrocki, J. Kowalewski, Praktykowanie pamięci. Olsztynianie – rekonesans antropologiczny (Olsztyn 2014); współredaktor serii Colloquia Humniorum: Granice dyscyplinarne w humanistyce (Olsztyn 2006); Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów (Olsztyn 2007); Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności (Olsztyn 2008); Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy (Olsztyn 2009); „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne (Olsztyn 2010); Humanistyka (pół)peryferii (Olsztyn 2016); Teoria w humanistyce – humanistyka w teorii (Olsztyn 2019).