Ułatwienia dostępu

Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w PPUZ w Nowym Targu

16 stycznia 2023 r. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu gościła dra hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL – Ministra Edukacji i Nauki. Wydarzenie dotyczyło perspektyw rozwoju Uczelni, w tym złożenia wniosku w MEiN o utworzenie kierunku lekarskiego w PPUZ w Nowym Targu.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie części; w pierwszej Minister spotkał się z Władzami Uczelni: p.o. Rektora dr Bianką Godlewską-Dzioboń, Kanclerzem mgr. inż. Dariuszem Jabconiem oraz Dyrektorem Finansowym dr. Marcinem Surówką, a także z członkami Senatu, Rady Uczelni oraz Dyrektorami Instytutów.

W drugiej części udział wzięli Minister Edukacji i Nauki, p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu, Anna Paluch, Posłanka, Jan Hamerski, Senator, Krzysztof Faber, starosta powiatu nowotarskiego oraz Zbigniew Strama, sekretarz miasta Nowy Targ, partnerzy Uczelni – dyrektorzy placówek i instytucji medycznych: Marek Wierzba, Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Adam Styczeń, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Jerzy Friediger, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie,  Witold Latusek, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju, Marek Haber Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Michał Skrzypek, Prezes Zarządu Allmedica, a także pracownicy Uczelni zaangażowani w przygotowanie wniosku o utworzenie kierunku lekarskiego.

P.o. Rektora po przywitaniu gości, złożyła podziękowania pracownikom Uczelni, partnerom oraz Ministrowi.

Z tego miejsca chciałabym podziękować – półtora miesiąca to był czas, w którym finalnie przygotowaliśmy wniosek – 440 stron. To była praca od rana do wieczora i z tego miejsca dziękuję, że podjęliście się tego działania. (…) Chciałabym podziękować za przychylność, którą spotykamy na co dzień w pracy, w zasadzie od początku tej kadencji, przychylność, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, ostatnie środki, które spłynęły, są tego realnym przykładem i potwierdzeniem, że ta przychylność jest i że ona nie dotyczy Podhalańskiej Uczelni, lecz ta przychylność dotyczy wszystkich szkół kształcących o profilu praktycznym w całej Polsce.

Minister w swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważne jest kształcenie nowych lekarzy, a uzupełnienie braków kadrowych w sektorze medycznym określił jako jeden z najpilniejszych priorytetów.

– Jedynym sposobem na uzupełnienie tych braków kadrowych w perspektywie kilkunastu lat, bo przecież proces kształcenia lekarzy nie jest krótki, to jest radykalne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, a skoro nie da się tego zrobić przy pomocy uczelni medycznych, to trzeba tworzyć również kierunki medyczne na uczelniach niemedycznych. Już dziś tych kierunków lekarskich jest więcej na tych uczelniach podległych bezpośrednio Ministerstwu Edukacji i Nauki aniżeli na uczelniach medycznych. Kolejnym miejscem mam nadzieję, bo obecnie trwa procedura, weryfikowany jest wniosek Państwa uczelni w MEiN, trafi on również do Ministerstwa Zdrowia, następnie weryfikowany będzie przez komisję akredytacyjną, wtedy zapadnie ostateczna decyzja, natomiast mam nadzieję, jestem przekonany, że ten wniosek został tak przygotowany, że nie będzie problemu z wyrażeniem zgody na uruchomienie tego kierunku.

Podczas spotkania przedstawiciele placówek medycznych, którzy wyrazili chęć współpracy z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu w ramach realizacji kształcenia na kierunku lekarskim, podpisali listy intencyjne.

Minister przekazał na ręce dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń czek opiewający na kwotę 3 mln zł., a także zapewnił o dalszym wsparciu finansowym uczelni zawodowych w Polsce, w tym PPUZ w Nowym Targu. Warto zaznaczyć, że w lipcu ubiegłego roku Uczelnia otrzymała 5 534 800 zł., środki te zwiększyły subwencję o ok. 18 %.

Najprawdopodobniej Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu od 1 października rozpocznie kształcenie na kierunku lekarskim, na pierwszym roku przewidziano limit 45 miejsc. Zaplecze dydaktyczne Uczelni, infrastruktura partnerskich szpitali, a w przyszłości rozbudowa i modernizacja budynku „starego szpitala” pozwolą na kształcenie przyszłych lekarzy w zgodzie z najwyższymi standardami.

Pisali o nas:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Tygodnik Podhalański

Podhale24

Gazeta Wyborcza

Gazeta Krakowska

Nowotarska Telewizja Kablowa

TVPodhale

RMF24

TVP3 Kraków

PulsHR.pl

Radio Kraków

Radio Opole

wnp.pl

Rynekzdrowia.pl