Ułatwienia dostępu

Wiceminister prof. Włodzimierz Bernacki gościem PPUZ w Nowym Targu

Wiceminister prof. Włodzimierz Bernacki gościem PPUZ w Nowym Targu

8 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali rektorskiej odbyło się spotkanie Władz Uczelni z Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki profesorem Włodzimierzem Bernackim oraz Senatorem Janem Hamerskim.

W spotkaniu uczestniczyli dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu; prof. Tadeusz Ambroży; mgr inż. Dariusz Jabcoń, kanclerz; dr Marcin Surówka, dyrektor finansowy; dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych; dr Dorota Kuder, dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki; dr hab. Hubert Wolski, dyrektor Instytutu Medycznego; dr Paweł Gąsior, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki; dr Bożena Kowalczyk, zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia; dr Zbigniew Małodobry; lic. Karolina Rozłucka-Chrobak, dyrektor Biura Rektora; mgr Anna Szarejko, dyrektor Biblioteki Akademickiej; mec. Aleksander Gut oraz lic. Mateusz Stopka-Gadeja, Przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji Uczelni oraz przygotowań do wyborów nowego Rektora. Podczas rozmów poruszono również temat rozwoju Podhalańskiej Alma Mater, w tym poszerzenie oferty edukacyjnej o kolejne kierunki studiów, wśród których szczególne miejsce zajmuje kierunek lekarski. Ponadto wiceminister zapewnił Władze Uczelni o wsparciu finansowym, jakie Ministerstwo Edukacji i Nauki w najbliższym czasie przekaże na dalszy rozwój Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Zarówno prof. Włodzimierz Bernacki, jak i senator Jan Hamerski podkreślali, że PPUZ w Nowym Targu jest Uczelnią z ogromnym potencjałem, która ma duże znaczenie dla regionu Podhala i całej Małopolski, a ponadto zapewnili o swoim wsparciu dla Uczelni. Z entuzjazmem przyjęli również zaproszenie do kolejnych odwiedzin Społeczności Akademickiej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.