Ułatwienia dostępu

Warsztaty naukowo-dydaktyczne dla nauczycieli języków obcych

Warsztaty naukowo-dydaktyczne dla nauczycieli języków obcych

31 maja 2023 r. w PPUZ w Nowym Targu odbyły się „Warsztaty Naukowo-dydaktyczne dla Nauczycieli Języków Obcych” zorganizowane w ramach współpracy z kierunkiem filologia angielska. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele szkół podstawowych, między innymi z Nowego Targu, Niedzicy, Harklowej czy Zakopanego.

Mgr Ewa Papierz-Łapsa, koordynator kierunku filologia angielska przygotowała bardzo wartościową sekcję dotyczącą emocji nauczycieli w interakcjach szkolnych, natomiast mgr Weronika Ostachowska, nauczycielka akademicka podzieliła się swoimi pomysłami związanymi z kreatywnym przygotowaniem materiałów dydaktycznych.

Warsztaty, przygotowane i przeprowadzone pod merytoryczną opieką dr Anny Borkowskiej, zostały przyjęte bardzo pozytywnie. Nauczyciele uznali, iż ich forma zachęciła ich do aktywnego uczestnictwa oraz wymiany poglądów na temat nauczania języków obcych.

Planowane są kolejne edycje warsztatów.