Ułatwienia dostępu

Warsztaty metodyczne z udziałem studentów filologii angielskiej

9 czerwca 2022 roku studenci filologii angielskiej modułu nauczycielskiego uczestniczyli w warsztatach metodycznych pt.  „Dysleksja i Zespół Aspergera na lekcji języka angielskiego” zorganizowanych przez koordynatora kierunku mgr Ewę Papierz-Łapsę.

Warsztaty poprowadziła mgr Katarzyna Draus, anglistka, nauczycielka języka angielskiego w I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu. Celem zajęć było zapoznanie studentów z charakterystycznymi dysfunkcjami obserwowanymi u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także zaprezentowanie sposobów adaptacji materiałów dydaktycznych. Pod czujnym okiem prowadzącej studenci filologii angielskiej pracowali nad doborem odpowiednich materiałów, indywidualizacją tempa pracy oraz dostosowaniem form lekcji i sposobów testowania do potrzeb uczniów. Umiejętności nabyte podczas warsztatów wpłyną korzystnie na poziom przekazywania wiedzy przez absolwentów kierunku uczniom ze specjalnymi potrzebami.