Ułatwienia dostępu

Warsztaty językowe ”Christmas is in the air” w ZSCKR w Nowym Targu

warsztaty świąteczne "Christmas is in the air" w ZSCKR w Nowym Targu - 5.12.2022 r. - opiekun dydaktyczny: dr Anna Borkowska

5 grudnia 2022 roku odbyły się warsztaty językowe dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu organizowane przez opiekuna praktyk pedagogicznych, wicedyrektor ZSCKR w Nowym Targu mgr Magdalenę Noworolnik oraz studentów studiów II stopnia kierunku filologia angielska w PPUZ w Nowym Targu.

Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności językowych uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz praktyka dydaktyczna studentów modułu kształcenia nauczycielskiego, którzy pod czujnym okiem wykładowcy dydaktyki języka angielskiego
dr Anny Borkowskiej przygotowali i przeprowadzili warsztaty językowo-kulturowe.

Zajęcia warsztatowe oparte na tematyce bożonarodzeniowej zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte przez uczniów, którzy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w rozmaitych zadaniach ćwicząc tym samym język angielski w komunikacji.

Współpraca kierunku filologia angielska z ZSCKR jest cykliczna. Kolejne warsztaty językowe odbędą się w semestrze letnim.