Ułatwienia dostępu

Warsztaty językowe ”Christmas is coming”

Christmas is coming 2022

Jak co roku, grudzień jest bardzo pracowitym miesiącem dla studentów kierunku filologia angielska moduł kształcenia nauczycielskiego. Tym razem w dniach 15 i 16 grudnia br. studenci studiów drugiego stopnia wraz z wykładowcą dydaktyki języka angielskiego dr Anną Borkowską przeprowadzili warsztaty świąteczne ”Christmas is coming” dla członków Stowarzyszenia UTW w Nowym Targu. Warsztaty odbyły się w trzech różnych grupach reprezentujących różne poziomy językowe.

W warsztatach wzięło udział 36 seniorów, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach języka angielskiego w ramach współpracy z naszą Uczelnią. Świąteczne zadania, wspólne śpiewanie kolęd oraz życzliwa atmosfera pozwoliły na efektywną integrację młodych i starszych w klasie językowej. Nasi studenci z szacunkiem i świadomą wiedzą dydaktyczną docenili pracę z osobami w tzw. „późnej dorosłości” podkreślając fakt ich niesamowitego zaangażowania i energii podczas zajęć językowych. Starsi dorośli, natomiast, wyrazili zachwyt dotyczący pełnego profesjonalizmu przyszłym nauczycieli języka angielskiego.