Ułatwienia dostępu

W służbie ojczyźnie – studiuj bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Skomplikowana sytuacja polityczna, niepokoje napływające z różnych stron świata, zagrożenia militarne, pandemia, klęski żywiołowe to wyzwania absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu zaprasza na studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo narodowe wszystkich, którzy chcą stać na straży prawa, pokoju i bezpieczeństwa, którzy chcą wiedzieć, jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych i jak takim sytuacjom zapobiegać.

Co nas wyróżnia?

Wyróżnikiem kierunku bezpieczeństwo narodowe jest jego interdyscyplinarność. Studenci w ciągu sześciu semestrów edukacji poznają podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a także zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Dzięki zajęciom łączącym ze sobą nauki społeczne i humanistyczne z dziedzinami nauk o obronności, polityce i prawie, studenci uzyskują wszechstronną wiedzę, która pozwala im rozpoznać, opisać i zapobiegać zagrożeniom zarówno o charakterze wojskowym, jak i cywilnym. W programie nauczania znalazły się m.in. szkolenia z zakresu strzelectwa i technik interwencyjnych, a także specjalistyczne przedmioty, m.in. kryminologia, techniki i taktyki interwencji, wybrane czynności operacyjno-rozpoznawcze, siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego, self-defense system czy bezpieczeństwo cybernetyczne. Studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe mają do wyboru dwa moduły kształcenia: zarządzanie kryzysowe oraz policja w systemie bezpieczeństwa publicznego. Adeptów bezpieczeństwa narodowego poprowadzi grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, obronności, polityki, prawa, nauk społecznych i humanistycznych oraz praktyków pracujących w służbach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, a także w jednostkach administracji publicznej.

Możliwości zawodowe absolwentów

Absolwent kierunku będzie doskonale przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej, państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego;  międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; placówkach dyplomatycznych i konsularnych; szkołach (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych); prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa. Absolwent będzie mógł także kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz innych pokrewnych dziedzinach np. politologii.

Studiuj w Podhalańskiej Alma Mater. Wypełniaj swoją misję. Służ fundamentalnym wartościom.

Zobacz film – kierunek bezpieczeństwo narodowe

Zobacz film – poznaj ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu

Rekrutacja krok po kroku – dowiedz się więcej