Ułatwienia dostępu

Uwaga! Zmiana organizacji zajęć

PPUZ

Decyzją JM Rektora dra hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni w okresie od 15 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia realizowane dotąd w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

– Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, praktyki zawodowe, w tym staże mogą być realizowane zgodnie z ich programami w jednostkach, z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia, z zachowaniem zasad ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – zaznacza dr n. med. Maria Zięba, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Dodatkowo zajęcia dydaktyczne kształtujące umiejętności praktyczne, realizowane w pracowniach i laboratoriach specjalistycznych, zajęcia wymagające korzystania ze specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania zainstalowanego w pracowniach komputerowych oraz zajęcia ruchowe, których realizacja w formie zdalnej nie jest możliwa, za zgodą dyrektora instytutu lub jednostki wspólnej, mogą odbywać się na terenie Uczelni, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Prosimy o bieżące śledzenie harmonogramów zajęć dostępnych na stronie internetowej Uczelni.

– Jednocześnie, dbając o dobro naszej Wspólnoty Akademickiej, zachęcamy wszystkich Studentów, którzy jeszcze nie są zaszczepieni przeciwko COVID-19, aby raz jeszcze rozważyli tę możliwość. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, to najskuteczniejsza ochrona w walce z wirusem, szerzącą się pandemią oraz ciężkim przebiegiem choroby – podkreśla dr n. med. Maria Zięba, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Zarządzenie Rektora nr 159/2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni oraz prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.