Ułatwienia dostępu

Uroczyste obchody Święta Uczelni

Uroczyste obchody Święta Uczelni

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich, pracowników Uczelni, studentów oraz przyjaciół Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na uroczyste obchody Święta Uczelni.

22. urodziny Uczelni będziemy celebrować 19 maja 2023 r. od godz. 11.00 w Auli bud. „Tatry” PPUZ w Nowym Targu.

Święto Uczelni jest doskonałą okazją do refleksji, do podróży w czasie, aż do 2001 r. kiedy Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu zainaugurowała rok akademicki, a pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie. To dobry czas, by wspólnie cieszyć się sukcesami naukowymi i zawodowymi, nowo otwartymi kierunkami i tymi, które już wkrótce pojawią się w ofercie dydaktycznej, a także perspektywami rozwoju Alma Mater, w tym zbliżającą się zmianą nazwy uczelni. Pozycja PPUZ w Nowym Targu z każdym rokiem umacnia się. Podhalańska Uczelnia działa od 22 lat i wciąż przyświeca jej jedna misja – kształcenie młodzieży na najwyższym poziomie i systematyczny wpływ na rozwój regionu.

Obchody Święta Uczelni uświetni wykład okolicznościowy prof. dra hab. Mirosława Lenarta pt. „Idea uniwersytetu pomiędzy tradycją a współczesnością”.

Powstanie uniwersytetów związane jest z charakterystycznym dla średniowiecza, aktywnym przepływem intelektualistów i idei. Stał się on w konsekwencji przyczyną fermentu, nieodnotowanego wcześniej w Europie, definiującej siebie jako chrześcijaństwo. W wymiarze wyborów naukowego poznania opierał się on na teologicznej koncepcji istnienia, zakładającej, że człowiek musi dążyć, używając swojego intelektu stworzonego na obraz i podobieństwo boskie, do zrozumienia przesłanek, jakimi Bóg posłużył się w dziele stwórczym. To zaangażowanie w zrozumienie boskiego planu, wpisywało się bardzo długo w istotę studiów uniwersyteckich. Proponowany wykład pokazuje ewolucję idei uniwersytetu, stającego się na przestrzeni dziejów instytucją wspierającą rozwój struktur państwowych i społecznych. W dziele tym, podążanie ku rozumieniu prawdy i wolności, stanowiących fundamentalne wartości związane ze środowiskiem akademickim, okazują się być wyzwaniem wymagającym nieustannego wysiłku ze strony ludzi należących do tej wspólnoty, wyróżniającej się ze wzglądu na swój status oraz przyjęte, wysokie normy postępowania.