Ułatwienia dostępu

Ukazała się nowa monografia naukowa

Etos zawodowy policjanta

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw uprzejmie informuje, iż ukazała się monografia naukowa „Etos zawodowy policjanta. W poszukiwaniu podstaw filozoficznych” autorstwa Zbigniewa Małodobrego.

Monografia traktuje o etosie zawodowym policjanta. Nowatorskim ujęciem jest poszukiwanie uzasadnienia filozoficznego w oparciu o dwie szkoły etyczne: personalizm i konsekwencjalizm. Można by uznać, że odpowiada to współczesnemu podejściu hybrydowemu, niemniej jednak autor uzasadnia, jak bardzo oba podejścia są odpowiednie dla kształtowania etosu zawodowego policjanta. Z jednej bowiem strony w centrum uwagi jest godność osoby (personalizm), z drugiej zaś określone skutki działań (konsekwencjalizm). Obie podstawy teoretyczne dla etosu zawodowego policjanta są niezbędne, co autor uzasadnił w rozdziałach dotyczących filozoficznych podstaw oraz praktycznych aspektów.

Dr inż. Zbigniew Małodobry – etyk, pedagog, specjalista z zakresu zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.  Oficer policji z wieloletnim doświadczeniem w służbach mundurowych. W niniejszej monografii ukazuje etyczny wymiar pracy policjanta i aspekty normalizowania bezpieczeństwa.

Liczba stron: 185

Wydawnictwo: PPUZ w Nowym Targu

Rok wydania: 2022

Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej.

Publikacja dostępna także w sprzedaży – cena: 72,00 zł.

Sprzedaż odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni:

24 1500 1487 1214 8007 2489 0000

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Kontakt:

Monika Jakobiszyn

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw

pok. 304 (budynek „Gorce”)

e-mail: wydawnictwo@ppuz.edu.plnauka@ppwsz.edu.pl 

tel. (18) 26-10-741