Ułatwienia dostępu

Uczelnia rozpoczyna współpracę z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec TFI S.A.

Porozumienie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec

22 listopada 2021 r. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu podpisała porozumienie o współpracy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec TFI S.A. z Warszawy.

W uroczystym spotkaniu w siedzibie PPUZ wzięli udział:

JM Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni,

dr Bianka Godlewska-Dzioboń – Prorektor ds. współpracy i projektów,

dr n. med. Maria Zięba – Prorektor ds. studenckich i kształcenia,

dr Krzysztof Waśkowski – Prorektor ds. nauki i rozwoju,

dr Paweł Zamora – Dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, oraz

lic. Karolina Rozłucka-Chrobak – Dyrektor Biura Rektora.

Sygnatariuszami dokumentu byli JM Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni oraz Anna Milewska, Prezes Zarządu i Krzysztof Czerkas, członek Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec TFI S.A., których reprezentował podczas spotkania Maciej Jankowski, Dyrektor Zespołu Klientów Prestiżowych.

– Rozszerzamy współpracę z uczelniami, mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu – mówił podczas spotkania Maciej Jankowski, podkreślając chęć partycypacji w ponoszonych przez PPUZ kosztach związanych m.in. z organizacją konferencji naukowych.

Jak zaznaczył podczas spotkania JM Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni, jednym z przedsięwzięć, które odbędzie się już w maju 2022 roku, a które mogłoby zostać wsparte przez Skarbiec TFI S.A. jest Tatrzańskie Forum Ekonomii.

– Jestem zaszczycony możliwością podpisania porozumienia z tak ważną, z punktu widzenia polskiego systemu finansowego, firmą. Chciałbym zaprosić Państwa do udziału w Tatrzańskim Forum Ekonomii, w czasie którego spotkają się najlepsi ekonomiści i finansiści. Liczę na współpracę w zakresie wykładów rektorskich, konsultowania planów studiów oraz organizacji praktyk i staży dla studentów naszej Uczelni – zapowiedział dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni.

Maciej Jankowski, Dyrektor Zespołu Klientów Prestiżowych podkreślił konieczność uświadamiania młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy, jak istotne jest sukcesywne odkładanie funduszy na emeryturę. Między innymi studenci ostatniego roku studiów powinni wiedzieć, z czym przyjdzie im się mierzyć w dalekiej przyszłości, aby mogli reagować na zagrożenia zawczasu.

Obie strony porozumienia wyraziły wolę współpracy w zakresie prowadzania zajęć o charakterze praktycznym dla studentów kierunków: finanse i rachunkowość (studia I stopnia) oraz rachunkowość i analityka ekonomiczna (studia II stopnia).

Na dobry początek współpracy, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu otrzymała od nowego partnera zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć.

Organizatorami spotkania było Centrum Współpracy i Jakości, w składzie lic. Dominika Stalmach oraz mgr Gabryjela Maciasz, którego przełożonym jest Prorektor ds. współpracy i projektów dr Bianka Godlewska-Dzioboń.