Ułatwienia dostępu

Trzecia nowość w ofercie edukacyjnej PPUZ w Nowym Targu – zapraszamy na psychologię!

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu uruchomiła nowy kierunek studiów – psychologię. Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie będą realizowane w trybie stacjonarnym. Na pierwszym roku kształcenie może rozpocząć 60 studentów. Psychologia jest trzecią nowością, która w ostatnim czasie wzbogaciła ofertę dydaktyczną uczelni, niewiele wcześniej tegoroczni kandydaci na studia dostali możliwość kształcenia na kierunku sport i turystyka na terenach górskich oraz kierunku lekarskim.

Immanentną częścią procesu kształcenia w ramach studiów psychologicznych jest rozwijanie wrażliwości ich uczestników na odmienność i różnorodność ludzi. Budowanie szacunku dla Innego, tworzy jednocześnie podstawę dla nabywania umiejętności współpracowania z osobami o odmiennej wrażliwości, wykształceniu czy pochodzeniu. Interdyscyplinarny charakter studiów psychologicznych rozwija otwartość na różne idee, uczy poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Absolwenci psychologii będą specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy w wielu obszarach. Podejmą zatrudnienie w systemie ochrony zdrowia (w lecznictwie psychiatrycznym dorosłych oraz dzieci i młodzieży, pozapsychiatrycznym, w specjalistycznych klinikach, takich jak klinika kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, chorób wewnętrznych, ponadto w lecznictwie neurologicznym oraz różnorodnych poradniach jak poradnie leczenia bólu czy neurorehabilitacji). Będą mogli się realizować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i innych placówkach edukacyjnych.

Uruchomienie nowego, oczekiwanego kierunku studiów, wpisuje się w zadania strategiczne Uczelni w zakresie kształcenia, a poszerzenie oferty kształcenia o kierunek psychologia jest odpowiedzą na potrzeby lokalnej społeczności. Wzrastające tempo życia, mniejsza stabilność społeczna, nasilające się zaburzenia psychopatologiczne oraz starzenie się społeczeństw powodują, że zapotrzebowanie na wiedzę psychologiczną oraz jej zastosowanie w praktyce nieustannie rośnie.

Od października będziemy Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

Masz pytania? Nie czekaj, przyjdź, zadzwoń!

Dział Nauczania: 18 26 10 702, 18 26 10 712, 18 26 10 740 lub dn@ppuz.edu.pl

Czekamy na Ciebie! REKRUTACJA NA KIERUNEK PSYCHOLOGIA JUŻ OD WRZEŚNIA!