Ułatwienia dostępu

Tożsamości kulturowe regionów karpackich – konferencja naukowa

Tożsamości kulturowe regionów karpackich

Już w najbliższy piątek, 19 listopada 2021 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbędzie się konferencja naukowa pod nazwą Tożsamości kulturowe regionów karpackich CZŁOWIEK – JĘZYK – ARCHITEKTURA – SZTUKA – KRAJOBRAZ. Organizatorami wydarzenia są Instytut Humanistyczno-Społeczny i Instytut Techniczny PPUZ w Nowym Targu oraz Komisja Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk oddział w Krakowie. 

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy, i w jaki sposób, tożsamości kulturowe ludności zamieszkującej Karpaty znajdują odzwierciedlenie w kulturowym sposobie zachowania danej zbiorowości, elementach dziedzictwa kulturowego oraz towarzyszących kontekstach.

Konferencja odbywa się w ramach tegorocznego 20. jubileuszu funkcjonowania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Program konferencji

Komitet naukowy
Prof. dr hab. Janusz Barański – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm – Instytut Techniczny PPUZ
Prof. dr hab. Maria Flis – Instytut Socjologii UJ
Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – PPUZ
Prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki – Instytut Techniczny PPUZ, KUiA PAN o. w Krakowie
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak – Politechnika Rzeszowska, KUiA PAN o. w Krakowie
Dr hab. Anna Mlekodaj – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ
Dr hab. Zbigniew Moździerz – Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
Dr hab. Maciej Rak – Katedra Historii Języka i Dialektologii UJ
Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Dr Katarzyna Ceklarz – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ
Dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz – Instytut Techniczny PPUZ
Dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct – Instytut Techniczny PPUZ
Dr Krzysztof Waśkowski – Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ, przewodniczący komitetu naukowego
Dr Barbara Zgama – Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Mgr inż. arch. Agata Bentkowska – Instytut Techniczny PPUZ

Komitet organizacyjny

Dr Katarzyna Ceklarz
Dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik
Dr Krzysztof Waśkowski
Dr Małgorzata Wesołowska
Mgr Iwona Hodorowicz
Mgr Monika Jakobiszyn
Mgr inż. arch. Anna Jędrysko
Mgr Agnieszka Krzystyniak

Do pobrania: Zaproszenie  | Uwagi wstępne | Program