Ułatwienia dostępu

Solidarni z Ukrainą

W imieniu własnym i reprezentowanej przeze mnie Wspólnoty Akademickiej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu pragnę wyrazić solidarność z całym Narodem Ukraińskim, który walczy o swoją niepodległość.

Społeczność Akademicka deklaruje wolę udzielenia wszelkiej możliwej pomocy, jaka okaże się potrzebna, dla Studentów z Ukrainy. Na nasze wsparcie mogą liczyć również Obywatele Ukrainy, którzy pracują i zamieszkują Podhale.

Zapewniamy, że wspólnie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego regionu, służyć będziemy pomocą.

p.o. Rektora

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

Zainteresowanym, którzy chcieliby udzielić wsparcia Ukrainie w tej trudnej sytuacji polecamy zapoznanie się ze stronami internetowymi:

Caritas Polska
Fundacja Dobre Jutro
Polska Akcja Humanitarna
Polska Misja Medyczna
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Polski Czerwony Krzyż
Pomagam.pl
Siepomaga.pl
Zrzutka.pl

Nie możemy pozostać obojętni! Bądźmy solidarni, pomóżmy!