Ułatwienia dostępu

Szkolenie biblioteczne 2022 – dodatkowy termin

Biblioteka Akademicka wydłuża termin prowadzonego
w roku akademickim 2022/2023 szkolenia bibliotecznego. Studenci pierwszego roku studiów otrzymali dodatkowy czas na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi,
a tym samym poznanie zasad funkcjonowania Biblioteki
i jej aktualną ofertę.
Szkolenie będzie prowadzone do 30 listopada 2022 r.

Biblioteka Akademicka przypomina, że warunkiem nabycia umiejętności korzystania z bibliotecznych zbiorów jest odbycie szkolenia online.
Z uwagi na fakt, że wielu nowych użytkowników biblioteki jeszcze nie zapoznało się z materiałem szkoleniowym i co za tym idzie nie wie w jaki sposób można korzystać z zasobów Biblioteki, wydłużamy termin prowadzonego szkolenia bibliotecznego do 30 listopada 2022 r.

888

Jak zaliczyć szkolenie?

Adresatem szkolenia są studenci I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia
w PPUZ w Nowym Targu.
Szkolenie prowadzone jest w formie online.
888
W celu zaliczenia szkolenia należy:
1. Wejść na stronę internetową Biblioteki Akademickiej i wybrać zakładkę
NASZA BIBLIOTEKA -> SZKOLENIA ONLINE;
w zakładce znajduje się link do formularza zawierającego materiały szkoleniowe.
2. Zapoznać się z materiałami dostępnymi w formularzu i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania.
3.Wypełnić dane identyfikujące uczestnika szkolenia i kliknąć opcję PRZEŚLIJ,
a następnie sprawdzić ilość zdobytych punktów.

Szkolenie zostanie zaliczone, jeżeli uczestnik zdobędzie co najmniej 8 z 10 możliwych punktów! W sytuacji, gdy liczba zdobytych punktów wyniesie mniej niż 8, należy ponownie otworzyć formularz, zapoznać się z materiałami i raz jeszcze udzielić odpowiedzi na pytania.

Kontakt ws. szkolenia bibliotecznego:
Krzysztof Bosak
tel. 018 26 10 714

Kontakt ws. aktywacji konta czytelnika i wypożyczeń
Danuta Zając, Łukasz Zapała

tel. 018 26 10 715