Ułatwienia dostępu

Szkolenie biblioteczne 2022 – dla studentów I roku studiów

Szkolenie biblioteczne 2022

Biblioteka Akademicka w październiku 2022 r. przeprowadza szkolenie dla studentów I roku studiów. Celem prowadzonego kursu jest zapoznanie nowych użytkowników z aktualną ofertą Biblioteki oraz zasadami jej funkcjonowania.

Studentów, którzy rozpoczęli w roku akademickim 2022/2023 edukację
w Podhalańskiej Uczelni i chcą posiadać dostęp do bogatych źródeł wiedzy oferowanych przez Bibliotekę Akademicką, informujemy, że do 31 października br. będzie przeprowadzane obowiązkowe szkolenie biblioteczne. Warunkiem nabycia umiejętności korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej jest odbycie tego szkolenia.

Przygotowany przez Bibliotekę kurs, kierowany jest do wszystkich studentów
I roku studiów stacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Czas potrzebny
na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi to tylko kilka minut. Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę na temat działalności Biblioteki oraz jest struktury organizacyjnej, zapoznaje się z zasadami korzystania z jej zbiorów w czytelni
i wypożyczalni, poznaje zasoby cyfrowe dostępne tylko dla osób posiadających aktywne konto biblioteczne.

Jak zaliczyć szkolenie biblioteczne?

Szkolenie prowadzone jest drogą online. W celu zaliczenia szkolenia należy wejść na stronę internetową Biblioteki Akademickiej i wybrać zakładkę NASZA BIBLIOTEKA -> SZKOLENIA ONLINE; w zakładce znajduje się link do formularza zawierającego materiały szkoleniowe oraz zasady zaliczenia kursu.

W przypadku pytań dotyczących Szkolenia Bibliotecznego 2022, zachęcamy
do kontaktu z pracownikiem Biblioteki.

888

Kontakt ws. szkolenia:
Krzysztof Bosak
CZYTELNIA
Biblioteka Akademicka PPUZ w Nowym Targu

tel. 018 26 10 714